فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان و لوازم رختشویی

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان و لوازم رختشویی

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان و لوازم رختشویی

فایل اتوکد آبجکت انواع مبلمان و لوازم رختشویی

- مورد استفاده برای طراحی داخلی پلان و مقطع

این فایل شامل آبجکت انواع مبلمان و لوازم رختشویی برای استفاده در طراحی پلان و مقطع می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و نیز برش های خود استفاده نمایید.