فایل اتوکد طراحی کلیسای سانتا سوفیا همراه با پلان کامل و برش های دقیق

فایل اتوکد طراحی کلیسای سانتا سوفیا همراه با پلان کامل و برش های دقیق

فایل اتوکد طراحی کلیسای سانتا سوفیا همراه با پلان کامل و برش های دقیق

فایل اتوکد طراحی کلیسای سانتا سوفیا همراه با پلان کامل و برش های دقیق

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- پلان و برش های دقیق و کامل

این فایل شامل طراحی کلیسای سانتا سوفیا همراه با پلان کامل و برش های دقیق برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح کلیسا در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.