فایل اتوکد آبجکت قایق کایاک

فایل اتوکد آبجکت قایق کایاک

فایل اتوکد آبجکت قایق کایاک

فایل اتوکد آبجکت قایق کایاک

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت قایق کایاک برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی سایت پلان ها و پلان های خود استفاده نمایید.

 

کایاک نوعی قایق است که اسکیمو ها با آن در دریای شمال و کشورهای اطراف قطب شمال رفت‌ و آمد می‌کنند؛ البته راندن کایاک امروزه به یکی از بازی‌ های المپیک تبدیل شده است و به عنوان یک رشتۀ ورزشی شناخته می شود.