فایل اتوکد طراحی ویلای مدرن دو طبقه همراه با سایت پلان، پلان های دقیق و برش ها

فایل اتوکد طراحی ویلای مدرن دو طبقه همراه با سایت پلان، پلان های دقیق و برش ها

فایل اتوکد طراحی ویلای مدرن دو طبقه همراه با سایت پلان، پلان های دقیق و برش ها

فایل اتوکد طراحی ویلای مدرن دو طبقه همراه با سایت پلان، پلان های دقیق و برش ها

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- پلان ها و برش های دقیق و کامل (با تمامی جزئیات و مبلمان)

این فایل شامل طراحی ویلای مدرن دو طبقه همراه با سایت پلان، پلان های دقیق و برش ها برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح ویلا در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.