فایل اتوکد آبجکت انواع قوری، کتری و...

فایل اتوکد آبجکت انواع قوری، کتری و...

فایل اتوکد آبجکت انواع قوری، کتری و...

فایل اتوکد آبجکت انواع قوری، کتری و...

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت انواع قوری، کتری و... برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.