فایل اتوکد آبجکت تراموای برقی

فایل اتوکد آبجکت تراموای برقی

فایل اتوکد آبجکت تراموای برقی

فایل اتوکد آبجکت تراموای برقی

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

این فایل شامل آبجکت تراموای برقی برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این آبجکت ها در طراحی پلان ها و برش های خود استفاده نمایید.