فایل اتوکد طراحی فروشگاه هایپر مارکت

فایل اتوکد طراحی فروشگاه هایپر مارکت

فایل اتوکد طراحی فروشگاه هایپر مارکت

فایل اتوکد طراحی فروشگاه هایپر مارکت

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک فروشگاه هایپرمارکت (فضاهای موردنیاز از جمله فضای اداری، فروشگاهی، خدماتی و...)

این فایل شامل طراحی فروشگاه هایپر مارکت برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.