فایل اتوکد طراحی مدرسه موسیقی همراه با پلان های اصولی و کامل

فایل اتوکد طراحی مدرسه موسیقی همراه با پلان های اصولی و کامل

فایل اتوکد طراحی مدرسه موسیقی همراه با پلان های اصولی و کامل

فایل اتوکد طراحی مدرسه موسیقی همراه با پلان های اصولی و کامل

- مورد استفاده برای طراحی های معماری

- جزئیات موردنیاز برای طراحی یک مدرسه موسیقی (دارای پلان های کامل و جامع شامل فضاهای موردنیاز برای یک مدرسه موسیقی از جمله کلاس های تمرین، آمفی تئاتر و...)

این فایل شامل طراحی مدرسه موسیقی همراه با پلان های اصولی و کامل برای استفاده در طراحی های معماری می باشد.

شما می توانید از این طرح در طراحی و پروژه های معماری های خود استفاده نمایید.